1 اداره پست مرکزی خراسان مشهد
2 پادگان بیرجند بیرجند
3 دانشگاه آزاد اسلامی گناباد گناباد
4 صنایع غذایی بینالود نیشابور
5 دانشکده علوم پزشکی مشهد
6 استیل گاز مشهد
7 شرکت رضا نخ مشهد
8 بنیاد فرهنگی رضوی مشهد
9 بازار مرکزی آستان قدس مشهد
10 شرکت پخش قاسم ایران مشهد
11 پایانه مسافربری مشهد مشهد
12 تعاونی مسکن بیمارستان موسی بن جعفر مشهد
13 شهرداری ناحیه 4 مشهد مشهد
14 شرکت صنایع کاغذی گلریز مشهد
15 گروه کارخانجات پارت لاستیک مشهد
16 شرکت شیر خشک و قهوه ملتی مشهد
17 صنایع غذائی فافا نیشابور
18 کانون طراحان فضا نما مشهد
19 هتل پارس مشهد
20 هتل قصر مشهد
21 اداره کل استاندارد مشهد
22 گروه کارخانجات تکلان توس مشهد
23 مجتمع گردشگري باري ارومیه
24 بانک رفاه تهران
25 صنايع مهمات سازي تهران
26 شهرداري ناحيه 4 تهران
27 تعاوني مسکن دانشکده معماري و شهر سازي دانشگاه شهيد بهشتي تهران
28 بانک سامان تهران
29 شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران
30 شرکت ساختماني دشت آباد تهران
31 شرکت ره شهر کیش
32 شرکت توسعه مسکن استان تهران
33 شرکت ملي مسکن و صنايع ساختماني تهران
34 پارک گل نرگس کرج
35 پارک امام زاده شهریار
36 سفارت تايلند تهران
37 بنياد فرهنگي مصلي نژاد شهر ری
38 شرکت ساروج صنعت  پارس کرج
39 شرکت رام شير اهواز
40 شرکت بدیع افروز بندر انزلی
41 گروه معماران امروز همدان
42 دانشگاه آزاد اسلامي آزاد شهر آزاد شهر
43 انبار مرکزي شهرداري گنبد گنبد
44 شرکت جهاد نصر زنجان
45 دانشگاه پيام نور فردوس فردوس
46 دانشگاه شهيد رجائي تهران
47 کارخانجات تصفيه شکر تهران،منطقه ويژه اقتصادي سير جان سیرجان
48 دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه ساوه
49 نمايشگاه بين المللي تهران تهران
50 فرمانداري بندر انزلي بندر انزلی