شرکت تولیدی موزاییک ویلا در راستای اهداف کیفی خود اقدام به دریافت گواهی ها و استانداردهای خاص تولیدی و مدیریتی نموده است که از جمله می توان به استانداردهای ملی موزاییک 755 از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی جهت تولید و استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 9001:2000 ISO  از شرکت MIC انگلستان اشاره نمود که دیلا شرح مختصری در این رابطه تقدیم می گردد:

استاندارد 755: استاندارد ملی موزاییک

این استاندارد توسط موسسه  استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران د رسال 1351 تدوین شد. در این استاندارد به شماره استانداردهای مرجع مواد اولیه از جمله ماسه و سیمان اشاره شده، سپس به شرح انجام آزمایشات عبارتند از: اندازه گیری طول، عرض، ضخامت قشر رویه و کمترین ضخامت در نقطه شکستگی، اندازه گیری جذب آب انواع موزاییک.

قابل توجه است که شرکت موزاییک ویلا در سال 1363 برای اولین بار موفق به دریافت علامت استاندارد تشویقی در ایران جهت تولید موزاییک گردید که تصویر آن در لینک گواهی ها موجود است.

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 9001:2000 ISO

سیستم های جامع خوب اجرا شده، کاراترین ابزار تضمین برآورد شدن پیوسته انتظارات مشتری از محصولات یا خدمات یک شرکت است و مجموعه استانداردهای 9000:2000 ISO  یکی از فراگیرترین مدل های چنین سیستم های کیفیت است. شرکت تولیدی موزاییک ویلا نیز با همین هدف و در راستای بهبود مستمر که با مطالعه تاریخچه آن قابل مشاهده است اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت فوق بر پایه الزامات 9001:2000 ISO  ویرایش آبان ماه 1380 نموده و با تشکیل کمیته راهبردی از کارشناسان متخصص درون سازمان و در مدت زمان کمتر از 6 ماه طی فرآیند ممیزی موفق به دریافت گواهی کاربرد استاندارد فوق از طریق CB معتبر MIC گردید تا برگی دیگر بر کارنامه درخشان خود بیفزاید.