بادبر:

پازلهای طرح سنگ بادبر تولیدی این شرکت ویژه نماهای بیرونی و داخلی ساختمان می باشند. این محصول متشکل از سیمان سفید و سنگهای شکسته معدنی است که در دو طرح ساده و نما رومی با کدهای شناسایی مشخص تولید می شود.رنگ استفاده شده در این محصول رنگ طبیعی خود سیمان بوده که در اثر گذشت زمان تغییر نمی کند.سنگدانه های موجود در پشت بادبر ها خاصیت چسبندگی و درگیری با دوغاب را داشته که اتصال لازم بین کار و بدنه را بدون نیاز به چسباندن یا اسکوب کردن حتی در ارتفاعات بالاتامین می نماید.
بادبر های نما رومی این شرکت که در شش اندازه مختلف تولید می شود در عین اینکه منظره ای منظم به دیوار می دهد. به دلیل قرار گرفتن قطعات با اندازه های گوناگون در کنار هم نمای دیوار را از حالت یکنواختی خارج می کند .این محصولات در شرایط آب و هوایی گوناگون کاربرد دارد.

تولیدات نما (سری E) 
جهت نصب پازل های سری در نما قطعات باید کاملا به هم چسبیده و بدون فاصله نصب گردد و با ملات دوغاب (بدون سیمان E خشکه) بادیوار کاملا درگیر شود. پس از نصب واتمام کار حتما باید بند کشی شود تا از جدا شدن آن در دراز مدت جلوگیری شود.