کوبیک:

کوبیک محصولی بدیع و انحصاری بود. که با بهره گیری از دستگاه تمام اتوماتیک زنیت آلمان تولید گردیده است. این محصول علاوه بر استحکام فوق العاده و تحمل شرایط سخت جوی در اقصی نقاط ایران قابلیت ایجاد انواع شکلها و منحنی ها را دارا می باشد.و از ویژگیهای خاص آن نصب سریع و آسان و بصورتهای خشکه چینی با ماسه بادی و یا ملات سیمانی بوده و در هر زمان (حتی) پس از نصب کامل تغییر چیدمان و جمع آوری آن امکان پذیر است.